Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring

Enheten ledes av Trine Sand Kaastad.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Direktørens stab/Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, bygg 1, 2. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo