Avdeling for informasjonssikkerhet

Avdelingens virksomhetsområde omfatter rollen informasjonssikkerhetsleder.

Informasjonssikkerhetsleder er bemyndiget til å beslutte akseptabelt risikonivå hva gjelder informasjonssikkerhet, samt å beslutte hva som er akseptable tiltak mot hendelser som anses å være utenfor det akseptable risikonivået. Informasjonssikkerhetsleder utøver dette mandatet på vegne av administrerende direktør. Sentralt av oppgaver og utøvende ansvar:

  • Gi føringer og krav til informasjonssikkerhet for all behandling av personopplysninger i OUS, inkludert sikkerhetskrav til tekniske løsninger, rutiner og opplæring
  • Initiere og gjennomføre risikovurderinger for å konkludere hva som er akseptabel risiko innen informasjonssikkerhet på vegne av administrerende direktør
  • Sikre nødvendig internkontroll for å ivareta oppfølging av pålagte krav innen informasjons-sikkerhet, herunder bruk av kvalitetssystem, revisjon, risikovurdering og avvikssystem, samt opplæring
  • Sette krav til og sikre at korrektive tiltak blir iverksatt.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus Direktørens stab / Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo