Nyfødtintensiv avdeling

Nyfødtintensiv avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen består av to seksjoner – Seksjon Rikshospitalet og Seksjon Ullevål sykehus.

Alle vi som jobber på Nyfødtintensiv avdeling, Oslo universitetssykehus, har som mål at barnet og familien skal bli møtt med den beste faglige kompetanse, respekt, forståelse og omsorg. Vi ønsker at dere skal oppleve trygghet og kontinuitet under oppholdet hos oss.

Avdelingsleder: Charlotte Hedvig Elisabet Tscherning Wel-Wel.

Seksjonsledere for legene er Dr. Arild Erland Rønnestad (Rikshospitalet) og Dr. Siv Fredly (Ullevål). Seksjonsleder for pleierne ved Rikshospitalet er Birgitte Lenes Ekeberg, og seksjonsleder for pleierne ved Ullevål er Sissel Mathisen.

Seksjonen på Rikshospitalet har totalt 20 sengeplasser. Ved om lag 60 prosent av sengene på Rikshospitalet gis det intensivbehandling. Ullevål sykehus har 27 sengeplasser hvor det gis intensivbehandling i om lag 40 prosent av sengene. Barna i de øvrige sengene er mer stabile og der er fokus vekst og stabilitet frem til utskriving.  Totalt har vi årlig omkring 1500 innleggelser.

Begge seksjonene behandler nyfødte med et stort spekter av tilstander. Dette strekker seg fra svært for tidlig fødte barn ned til uke 23, til kritisk syke terminfødte barn. OUS er lokalt fødesykehus for 12 av 15 bydeler i Oslo, og avdelingen behandler syke nyfødte fra denne fødegruppen. Nyfødte som trenger avansert nyfødtintensivbehandling som ikke tilbys ved de andre nyfødtavdelingene i Helse Sør Øst henvises til OUS. Avdelingen har dermed regionsansvar for 54 prosent av alle nyfødte i Norge. 

I tillegg har vi landsdekkende behandlingsansvar for alle nyfødte med medfødt hjertefeil. Denne funksjonen er samlet ved seksjon Rikshospitalet.

Behandlingsforløpet for syke nyfødte kan være langt og består ofte av en første periode der barnet trenger avansert intensivbehandling.  Senere i forløpet er barna mer stabile og skal etter hvert klare seg med mindre pleieressurser og overvåkning frem til utskriving til hjemmet.

Premature barn skrives oftest ut til hjemmet 4–6 uker før termin, med en vekt på mer enn 1,8 kg. Ved utskrivning må barnet oftest puste stabilt selv, og ha begynt å spise noe selv. Videre oppfølging bl.a. siste tiden av sondeernæring gjøres i samarbeid med Avansert hjemmesykehus (AHS), som er en seksjon av Barnemedisinsk avdeling ved OUS. AHS tilbyr oppfølging av sykepleier og lege for barn i Oslo som trenger spesielle tiltak som mating med ernæringssonde eller hyppige kontroller i hjemmet.

Når det på forhånd er mistanke om alvorlig sykdom hos et foster henvises ofte mor til OUS for at fødselen skal skje her. Transport av syke nyfødte til OUS fra andre sykehus skjer i regi av de enkelte sykehusene eller i regi av Norsk Luftambulanse. Barn med bosted utenfor Oslo overflyttes til lokalt sykehus når de ikke lenger trenger spesialkompetansen som finnes ved avdelingen ved OUS. 

Avdelingen har til sammen ansatt ca. 202 årsverk. Mange av sykepleierne har spesialutdanning innen nyfødtsykepleie, intensivsykepleie og barnesykepleie. Overlegene ved seksjonen er barneleger med spesialkompetanse i nyfødtmedisin.

Leger som er i utdanning til spesialitet i barnemedisin deltar aktivt i behandlingen.

Avdelingen har morsmelkbank og tilknyttet kontorpersonale.

Det er et bredt samarbeid med personell fra andre avdelinger ved OUS i behandlingen av barna. Hjerteleger, barnekirurger, hjertekirurger, nevrokirurger, røntgenleger, laboratorieleger, barnenevrologer, barnepsykiatere og spesialister på medfødte stoffskiftesykdommer og hormonsykdommer deltar ofte i behandlingen. Det er også utstrakt samarbeid med sosionomer som bistår familier med psykososiale og trygdemessige forhold.

Barn med kompliserte tilstander og deres familie møter dermed ofte mange behandlere. Det vil imidlertid alltid være en overlege som er behandlingsansvarlig lege, og vi forsøker å knytte en minst mulig gruppe sykepleiere til et barn. Siden behovet for intensivbehandling ofte endrer seg betydelig i løpet av forløpet og vi ønsker å sikre riktig spesialkompetanse for barna til enhver tid, vil de fleste familier møte mange sykepleiere og leger i løpet av oppholdet ved avdelingen.

Avdelingen har ansvar for praksisdelen i videreutdanning av sykepleiere, grunnutdanning av leger og utdanning av leger som spesialiserer seg i barnemedisin.

Mange av medarbeiderne i avdelingen har forskningskompetanse. Avdelingen deltar til enhver tid i flere forskningsprosjekter for å bedre fremtidig behandling av nyfødte.

Avdelingen er godkjent mor-/barnvennlig. Det innebærer at vi tilstreber en mest mulig naturlig start av forholdet mellom barnet og mor/far, med fokus på amming. For de sykeste barna er dette ofte mulig først senere i forløpet hvor barna ikke trenger så mye avansert teknisk behandling og overvåkning. Seksjonen på Rikshospitalet er trangbodd og med ikke helt optimale forhold for den ro familier bør ha. Vi håper at OUS i fremtiden vil kunne tilby mer egnede lokaler til familiesentrert behandling. Vårt mål er allikevel at foreldre fra starten skal bli kjent med barnet sitt og delta i stell og pleie.

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon Rikshospitalet

23 07 29 54

Ekspedisjon Ullevål

22 11 87 80

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet: Sognsvannsveien 20. Inngang Kvinne/Barn, 4. etasje.

Ullevål: Kirkeveien 166. Bygg 9, 2. etasje.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Inngangspartiet til Barnesenteret (bygg 9) på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 9

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går både buss og trikk til Rikshospitalet, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset og på Ring 3. Fra og med 1. september 2024 stenges endeholdeplassen på Rikshospitalet. Les mer her: Trikkeholdeplassen ved Rikshospitalet stenges.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

 

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Artikler