Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)

KSSB er etablert for å øke nasjonal kompetanse på diagnostikk, behandling, oppfølging og senfølger av behandlingen for barn med kreftsvulster. Behandlingsresultatene registreres i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft etablert i samarbeid med Kreftregisteret. Kvaliteten av felles nasjonal diagnostikk, behandling og oppfølging sikres gjennom forskning, kurs og regionalt samarbeid.

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo