Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst

Våre oppgaver er veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning, forskning og fagutvikling, samt å fremme organiseringen av et helhetlig tilbud til utsatte barn og unge i Helse Sør-Øst

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: kl. 08.00-15.00 <br>Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygning 95 (brakke bak Barnesenteret), 1. etasje.     
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo