En liten jente som holder en bamse

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge (0-18 år) som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Kontakt oss

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge (0-18 år) som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Dette skal skje gjennom å

 • fremme klinisk arbeid med utsatte barn og unge 
  En person med et kosedyr
 • fremme forskning og fagutvikling
 • fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud  
 • fremme etisk refleksjon
 • øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i befolkningen generelt

Arbeidet skal vere preget av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement.

Vi gir tilbud om veiledning og undervisning i temaer knyttet til vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Teori og praktisk utredning blir vektlagt. Øvelse i medisinsk undersøkelse gis til helsepersonell som kan møte på slike utfordringer.

Målgruppen er primært fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten, men det kan også gis tilbud til andre faggrupper som for eksempel barnevern og politi. 

En viktig målsetning for Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er  gjennom veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning å bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge (0-18 år) som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Vi tilbyr derfor:

 • Praktisk øvelse i medisinsk undersøkelse for barneleger ved barneavdelingene i regionen

 • Bistand ved undersøkelse på barneavdelinger i regionen

 • Veiledning på telefon, mail eller ved oppmøte på kompetansetjenesten

 • Ulike fagdager rettet mot helsepersonell (eventuelt også andre fagpersoner som politi, barnevern) som arbeider med vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

 • Undervisning til helsefagutdanninger

Vi  tar undervisningsoppdrag på forespørsel. I arbeidstiden underviser vi gratis.  

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge (0-18 år) driver utstrakt nettverksarbeid for å styrke kvaliteten på tilbudet til barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Vi ønsker å forbedre samarbeid og informasjonsflyt og å øke kunnskapsnivået i alle ledd av helsetjenesten som jobber med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep.​ Dette gjøres gjennom:                                                                                        

 • Etablering av nettverk for fagpersoner i regionen

 • Kurs og samlinger for nettverket i regionen

 • Samle oversikt over virksomhet som jobber med vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i vår helseregion

 • Bidra til forskning                                                                                                            

Det er hjelp å få:

Ring oss på tlf 23 01 55 10. Vår åpningstid er 08.00-15.00 

Utenom våre åpningstider kan du ringe:

Barnemottak, Oslo Universitetssykehus Ullevål på tlf 23 01 55 00 (døgnåpent)

Din lokale legevakt på tlf 116 117 (døgnåpent)

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Din lokale barnevernvakt

Politiet på tlf 02800 (døgnåpent)

Incesttelefonen på tlf 800 57 000 (døgnåpent)

  Her vil vi fortløpende legge ut relevante kurs og konferanser.

  The 34th Annual San Diego conference on Child and Family Maltreatment

  Ta kontakt hvis du er helsepersonell og ønsker å hospitere ved sosialpediatrisk seksjon, barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Sist oppdatert 25.10.2018