Sosialpediatrisk seksjon

Sosialpediatrisk seksjon ligger under Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus. Seksjonen utreder og behandler barn og unge fra 0-18 år med alvorlig under- og overvekt, barnegynekologiske tilstander, og gjør undersøkelser av barn/ ungdom hvor det er mistanke om at de blir utsatt for fysisk mishandling eller seksuelle overgrep.  Ved seksjonen arbeider barneleger, spesialsykepleiere, psykologer, klinisk ernæringsfysiologer og helsesekretærer.

Helsesykepleier og fastlege kan henvise barn og ungdom mellom 2-18 år til Overvektspoliklinikken for barn og unge dersom de oppfyller et av punktene under:

 • Overvekt (iso-KMI ≥ 25) med følgetilstand hos barnet/ungdommen 
 • Fedme (iso-KMI ≥ 30) med hereditet (f. eks diabetes type 2, forhøyet blodtrykk eller fettlever hos førstegradsslektning) og/eller følgetilstand hos barnet/ungdommen
 • Alvorlig fedme (iso-KMI ≥ 35)

Mer utfyllende informasjon om Overvektspoliklinikken finner du her: Mer informasjon om overvektspoliklinikken

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom behandles hovedsakelig i barne- og ungdomspsykiatrien. Her finner du mer om Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp . De mest kjente tilstandene er anoreksi og bulemi. 

Ved hurtig vekttap (>25% av utgangsvekten på 2-3 måneder), lavt blodtrykk, puls eller temperatur kan det være grunnlag for vurdering ved sosialpediatrisk seksjon og innleggelse på barneavdelingen. For mer om kriterier med tanke på  vurdering for innleggelse se ehåndbokkodument Anorexia nervosa

Fastlegen kan henvise til poliklinisk vurdering ved underlivsplager hos barn. Ved skader mot underlivet kan barn henvises for en snarlig undersøkelse.

Barn eller ungdom mellom 0-18 år  som har vært utsatt for, eller som man mistenker har vært utsatt for fysisk mishandling kan henvises til Sosialpediatrisk seksjon. Barnevern, politi, helsesykepleier eller lege kan ta kontakt for å diskutere om en undersøkelse er aktuelt. 

Hva gjør vi?

 • Vi foretar en medisinsk undersøkelse av barnet
 • Gir barnet og pårørende en samtale med lege og sykepleier
 • Deltar i tverrfaglig virksomhet
 • Gir råd og veiledning til fagpersoner

Barn og ungdom med alder under 14 år som det er mistanke om har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, kan tilbys undersøkelse ved Sosialpediatrisk seksjon. Politi, barnevern, helsesykepleier eller lege kan ta kontakt for å avklare om pasienten bør tilbys undersøkelse. Ungdom som har fylt 14 år skal som hovedregel undersøkes ved sitt lokale overgrepsmottak. 

Informasjon om medisinsk undersøkelse ved seksuelle overgrep mot barn og unge finner du her: Informasjon om medisinsk undersøkelse ved seksuelle overgrep mot barn og unge

Dersom du som privatperson er bekymret kan du ta kontakt med barnevern, politi eller helsevesen.

Offentlige ansatte som jobber med barn og unge, og private ansatte som yter tjenester på vegne av det offentlige kan rådføre seg med Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus i Oslo (telefon 22 70 56 50, Brosjyre konsultasjonsteam.PDF)når de er i tvil om hvordan de skal håndtere mistanke om at et barn eller en ungdom er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team og sakene drøftes anonymt. Konsultasjonsteamet overtar ikke saker eller ansvar fra de som søker råd.

Kontakt

Telefon

Telefontid 08.00-15.30

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 95 (bak Barnesenteret) - 1. etasje .
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.