Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus omfatter både barn, unge og voksne.

Tjenesten utgår fra både CFS/ME-senteret som tar seg av pasienter over 18 år, og CFS/ME teamet ved Barneavdeling for nevrofag som har ansvaret for barn og unge. Kompetansetjenesten baserer seg på den samlede kompetansen, og drives etter kravene i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har selv ingen klinisk virksomhet.

Det er enklest å kontakte oss på e-post: kompetanseCFSME@ous-hf.no.

Kontakt

Postadresse

Postboks 49 Nydalen
0424 Oslo

Kurs og møter

  • CFS/ME - hva er det?
    I denne podkasten møter du en ung gutt som fikk CFS/ME da han var 14 år. Du får også høre hva barnenevrologen Ingrid B. Helland og ergoterapeutspesialisten Berit Widerøe Njølstad sier om sykdommen og hva som kan gjøres.
    CFS/ME - hva er det?
    Alltid tilgjengelig