PITH- Program intensiv trening og habilitering

PITH er et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i alderen 0- 6 år og deres foreldre i Helse Sør-Øst. PITH er organisert under Seksjon for nevrohabilitering- barn ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Tilbudet er ikke diagnosespesifikt, men mange av barna som kommer har diagnoser som cerebral parese, epilepsi eller ulike nevrologiske syndromer.

Vi jobber tverrfaglig etter foreldrenes mål innen 3 områder. Kommunikasjon, motorikk og spiseferdigheter.

Opplæring og veiledning av foresatte er hovedfokus, men det samarbeides også tett med bydel/ kommune og lokal habiliteringstjeneste.

Vi gjennomfører et modulbasert gruppeopplegg med 3 samlinger fordelt på 3 uker + 2 uker + 2 uker. Barnets ressurser kartlegges grundig og vi lager individuelle treningsprogram for hvert barn.

Kontakt