Geilomo nordlys.jpeg

Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering

Geilomo er vår habiliteringsseksjon for barn og ungdom med astma, allergi, eksem, medfødt hjertefeil, nyre- og leversykdom (transplanterte).

Et av hovedvirkemidlene i behandlingen er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt. Aktivitetene er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng. Oppholdene planlegges i nært samarbeid med de respektive brukerorganisasjonene.

Seksjonen ledes av Anne-Britt Foss.

 

Kontakt

Telefon

Sentralbord

32 09 50 00

Alt.telefon

32 09 50 19
Dere kan også ta kontakt på Messenger eller sende SMS.

Slik finner du fram

Foto fra Gilomo

Geilomo barnesykehus

Øyovegen 14

3581 Geilo