Oppholdet på Geilomo skole

Her følger litt generell informasjon om undervisningstilbudet mens eleven er innlagt på Geilomo barnesykehus.

Skjemaer kontaktlærer på hjemskolen må sende inn på forhånd


Informasjon til foresatte og hjemskolen

Last ned hele brevet til foresatte (PDF)​​

Organisering

Geilomo skole tar imot ca. 26 elever fra 1.-10.trinn i hver pulje. Oppholdene er vanligvis på 4 uker. Elevene er inndelt i 4 grupper, etter alder. Elevene vil gå i gruppe med både yngre og eldre elever, med 6-7 elever i hver gruppe. Hver gruppe har egen kontaktlærer. Det er sykepleier med i kroppsøvingstimer og på tur når det er behov for det. Skoledagen er delt i to med en spisepause der elevene får mat servert i spisesalen på sykehuset.

Opplæring

Vi har ikke lekser på Geilomo. All opplæring foregår i skoletiden. Skole har hovedfokus på basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Kroppsøving har en sentral plass med 6 timer pr. uke. Vi har også 2 timer pr uke med faget Livsmestring. Skolen underviser ikke i musikk og for ungdomstrinnet blir det heller ikke undervist i kunst og håndverk, mat og helse og valgfag. Sykehuset underviser i treningslære, sykdomslære og har basistrening. Legeundersøkelser, individuell trening, testing og opplæring om egen helse skjer også i skoletida. Skolen og sykehuset samarbeider om tidspunktene.

Utstyr

Elevene kan ha med pc eller nettbrett fra egen skole. Det forenkler ofte, fordi elevene da kan holde kontakten med hjemmeskolen via kjente læringsplattformer. De som ønsker, får utdelt pc på Geilomo. Elevene følger matematikkplan for hjemskolen. De må derfor ta med matematikkbøker og en melding om hva de skal jobbe med (tema og sidetall). For de som jobber i digitale læremidler gjelder tilsvarende informasjon.

Eleven tar med egne lærebøker og skrivebøker i alle fag, og eventuelt personlig utstyr de vil trenge for å følge planen. Fagene vil gjerne ha et felles tema, men alltid være differensiert ut ifra elevens ferdigheter. Vi vil kommunisere med elevens hjemskole om eleven vil følge barnetrinnets eller ungdomstrinnets arbeidsplan.

Vi ønsker derfor å etablere kontakt med hjemskolen raskt. Hjemskolens prøver og innleveringer kan gjennomføres hos oss. Elevene får tid til forberedelser, slik de ville ha fått hjemme. Gjennomførte prøver og tester sendes hjemskolen for vurdering.

I fortsettelsen vil arbeidsplaner bli sendt som e-post fra kontaktlærer på hjemskolen til kontaktlærer på Geilomo skole, med kommunikasjon underveis etter avtale.

Kontaktlærer ved Geilomo skole skriver en faglig tilbakemelding etter oppholdet. Denne sendes til foresatte og hjemskolen ved rektor.

Spørsmål kan rettes til rektor ved Geilomo skole, på telefon 32 09 50 80 eller e-post: post.geilomo.skole@hol.kommune.no  

Spesielt viktig for elevens hjemskole

Barn som er innlagt i sykehus skal ikke skrives ut fra skolen. Kontaktlærer må fylle ut fagskjema (se lenker øverst på siden) og returnere det til oss så raskt som mulig. 

Sist oppdatert 11.11.2022