Barnediabetesregisteret (BDR)

Barnediabetesregisteret er et Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes opprettet i 2006.

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av Type 1 diabetes. Barnediabetesregisteret har som formål å overvåke forekomst av diabetes hos barn og unge. Vi ønsker å bedre diagnostikk, videreutvikle og drive et nettverk for kvalitetsutvikling for å sikre likeverdig behandling iht. internasjonale standarder, overvåke forekomst av kroniske og akutte komplikasjoner og fremme forskning knyttet til diabetes. Les mer om Barnediabetesregisteret (BDR).

 

 

Ny elektronisk registering, MRS fra 1.1.2022.

MRS er et elektronisk registreringssystem for registrering av nyoppdagede diabetes pasienter, som gjøres ved en Førstegangsregistrering og årlige Årskontroller. Dette vil erstatte papirversjonen og tidligere elektronisk løsning, eReg.

Lenke til generell veiledning:

Brukermanual MRS versjon 1.pdf

Lenke til veileder for utfylling av data til BDR:
Veileder til registering i MRS.pdf

Pålogging via Falk, som skal fungere som en felles autoriseringsløsning for de nasjonale kvalitetsregistrene. Se link under for pålogging og tilgangstildeling:

Brukermanual for Tilgangstildelere i MRS

Brukermanual for pålogging og søk tilgang egen avd.pdf

Nasjonalt Nettverksmøte;

Det blir årlige nasjonale nettverksmøte 2023 arrangert av BDR og Norsk Studiegruppe for barne og ungdomsdiabetes (NSBU) blir på Scandic Airport hotell, Gardermoen.
Mandag 11. og tirsdag 12. september 2023.

Program:

Program BDR, dag 1
Program NSBU, dag 2

 

Internasjonale kurs
ISPAD arrangeres 18.-21. oktober 2023 i Rotterdam, Nederland

International Society Pediatric and Adolescents Diabetes (ISPAD)

Kvalitetsforbedringsprosjekt "SaveBeta" 

INNODIA - Rekruterer til prosjekt hvor man ønsker å; forstå, forebygge og kurere type 1 diabetes.  

HypoKidsstudien 

IQ Kvalitetesforbedringsprosjektet

Norsk Pasient Register (NPR) - Dekningsgradanalyse 2019.

Norsk Pasient Register (NPR) - Dekningsgradsanalyse 2015

     

ISPAD - International Society og Pediatric and Adolescents Diabetes

Diabetesforbundet

ATTD - Advanced Technologies & Treatment for Diabetes

Kontakt

Telefon

Torild Skrivarhaug:

23 02 55 91

Siv Janne Kummernes:

23025590

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 95 (Brakkene bak Barnesenteret), 2. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo