Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)

Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige, psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS), skal bidra til kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning innenfor feltet alvorlige psykosomatiske tilstander hos pasienter i aldersgruppen 0–18.

Psykosomatiske tilstander hos barn og unge er tilstander med kroppslige symptomer uten at det påvises tilstrekkelige medisinske funn som kan forklare tilstandsbildet. Alvorlige somatiske symptomer som smerter, lammelse, kramper og syn/hørseltap, medfører ofte et betydelig funksjonsfall hos barnet/ungdommen (hjemme, på skolen og sosialt).

I tråd med vårt mandat, har kompetansetjenesten ingen klinisk virksomhet, det vil si at vi tar ikke imot direkte pasienthenvisninger.


Kontakt

Telefon

Postadresse

Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri,
Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge,
Barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo