Et kosedyr iført blå skjorte og grønne bukser

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP)

Vår målsetting er å bidra til god sykdomsmestring og minst mulig negative psykososiale sykdomskonsekvenser for barn, unge og deres familier. Avdelingen ledes av avdelingsoverlege, professor dr.med. Trond H. Diseth.

Når barn og unge blir alvorlig og/eller kronisk syke, kan dette være en utfordring og en påkjenning for både barnet og hele familien. Både barn og foreldre kan ha behov for støtte i krisesituasjoner, eller til å lære å leve med og mestre sykdommen.

For barnet selv kan sykdom og nedsatt funksjonsevne innebære store forandringer i livet, slik at det er behov for både å dele vanskelige følelser og å få støtte til å se nye muligheter for best mulig livsutfoldelse. For barn og unge som har hatt utfordringer med sykdom og nedsatt funksjonsevne gjennom hele livet, vil nye livsfaser representere nye utfordringer med stadig større grad av selvstendighet og egenmestring.

Noen ganger er sykdomsplagene vanskelig å finne ut av. Barnet kan ha gått lenge med smerter og fysiske plager, og sykdommen kan ha en sammensatt bakgrunn. Hjelp til å se på alle sider ved barnets liv kan da være viktig for å komme videre. Da kan både barn og familier trenge hjelp til å forstå og ta hensyn til "kroppens språk".

Foreldre kan oppleve utfordringer i forhold til søsken, eget parforhold, praktiske utfordringer med å vedlikeholde det sosiale nettverket og kanskje redusert mulighet for yrkesrolle/deltakelse i arbeidsliv, når syke barn har særlige og langvarige behov for oppfølging og ivaretakelse. Da kan det være behov for noen å dele erfaringer med, eller noen som kan informere og veilede i forhold til de psykososiale sidene ved å leve med sykdom.

Ved for tidlig fødsel og medfødt sykdom, opplever mange særlige utfordringer med hensyn til å sikre barnet en god tidlig utvikling og den nære kontakten mellom barn og foreldre.

 

 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet: Inngang Barn-Kvinne, E3, 1. Etg

Ullevål: Bygg 95, 1. Etg

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Artikler