Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken

Avdelingen skal til enhver tid god service til pasienter innen de ulike kirurgiske fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.

Hva skjer når du er hos oss?

Når du skal bli operert, blir du tatt imot av en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier. Vi stiller deg noen spørsmål som det er viktig å få svar på, for å kunne behandle deg på en best mulig måte. Du blir bedt om å bekrefte din fødselsdato, hva du skal opereres for og hvor på kroppen du skal opereres. 
Når operasjonen er avsluttet, kjører vi deg i seng til det rommet du skal ligge på til du våkner opp.
Det hender at noen ikke blir operert den dagen de er oppsatt til operasjon. Hvis dette skulle skje, får du nærmere informasjon.

Trygg kirurgi

Du vil antagelig oppleve å bli stilt det samme spørsmålet flere ganger. En av årsakene til det er å ivareta din sikkerhet. Vi bruker WHOs sjekkliste for Trygg Kirurgi, som vi gjennomgår før bedøvelsen, rett før operasjonen starter og etter at operasjonen er slutt.

Utdanning og forskning

Vi er en del av et universitetssykehus. Vi har alltid personell under utdanning og opplæring, og det kan derfor være mange personer tilstede under din operasjon. Som pasient kan du bli spurt om å delta i undervisning – og/eller forskningsprosjekt. Dette er frivillig, og du bestemmer selv om du vil være med.

Operasjonsavdelingen

ledes av Anne Kari Amundsen Bø og består av fem seksjoner på fire ulike lokalisasjoner.
Operasjon Aker har pasienter som opereres dagkirurgisk, mage-tarm-, urinveier, endokrin/bryst-, plastikk-, gynekologisk og bariatrisk kirurgi.

Operasjon Generell og traume Ullevål har pasienter som opereres i mage-tarm-, barn-, kar- og traumekirurgi (hardt skadde).

Operasjon Nevro/Kjeve Ullevål har nevro- og kjevekirurgi.

Operasjon 3 Rikshospitalet har pasienter som opereres for plastikk-, føde-, øre-, nese- og halskirurgi.

Operasjon Radiumhospitalet har pasienter som opereres for kreft i mage-tarm-, gynekologisk, urinveier, plastikk-, ben- og bløtvevskirurgi.

Slik finner du fram

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.