Les mer om sterilavdelingen

sterilavdelingenforside.jpg

Instrumentenheten rengjør, desinfiserer, kontrollerer og steriliserer kirurgisk flergangsutstyr til operasjonsavdelinger og sykehusets øvrige avdelinger. Sterilt varelager leverer ut sterilt engangsutstyr og sterile infusjons- og ernæringsvæsker.

Trygg kirurgi

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet en sjekkliste for trygg kirurgi, "Surgical safety checklist". Den skal være et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer i forbindelse med kirurgiske inngrep og derav følgende skader og komplikasjoner. Sjekklisten omhandler blant annet krav til en dokumentert godkjent steriliseringsprosess på de kirurgiske instrumentene, at innhold og riktig antall instrumenter stemmer med dokumentasjonen som følger utstyret.
• Er steriliteten på instrumentene bekreftet?
• Stemmer antall instrumenter, kompresser/duker, nåler og utstyr  forøvrig?

 Instrumenter

Sporbarhet: Alle sterile produkter fra sterilsentralen har et batchnummer. Dette er en identifikasjon av det ene produktet. Informasjonen gjør det mulig å finne skriftlig dokumentasjon på hele steriliseringsprosessen.

Brikkeliste: En liste med oversikt over innhold og antall i en steril enhet. Operasjonssykepleier kontrollerer før og etter en operasjon at innholdet i enheten stemmer overens med listen.

Sterilisering er et fag hvor mange spennende teknologier møtes: Mikrobiologi, medisin, fysikk, mekanisk og elektroprosessteknologi.

Farger.jpg

Sist oppdatert 09.02.2017