Bilde av kirurgiske instrumenter

Avdeling for sterilforsyning

Avdeling for Sterilforsyning er en del av Akuttklinikken. Avdelingen har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile flergangsinstrumenter og utstyr, sterile engangsprodukter, infusjon og ernæringsvæsker.

Avdelingsleder
Marianne Palm
Mobil 97 47 87 02 epost: palmar@ous-hf.no 

Administrasjonskonsulent
Kjersti Nordby
Mobil 91 82 80 16 epost: knordb@ous-hf.no


Aker

Seksjonsleder
Mette Paulsen
Mobil 91 36 33 80 Telefon: 22 89 43 11 epost: mpa@ous-hf.no

Ledende spesialsykepleier
Katja Marit Hellman
Telefon: 22 89 45 51 epost: katjhe@ous-hf.no

 

Rikshosptalet

Seksjonsleder
Khanh-Ha Do-Vu
Telefon: 23 07 34 80 mobil: 95 89 22 07 epost: khando@ous-hf.no

Ledende spesialsykepleier 
Bernadeth Michelle P. Helland
Telefon: 23 07 34 86 epost: behell@ous-hf.no

Ledende spesialsykepleier
Mariann Helle-Ilerød
Telefon: 23 07 34 84 epost: marile@ous-hf.no

Ullevål sykehus

Seksjonsleder
Tatjana Vuksic
Telefon: 23 02 07 87 mobil: 91 79 42 08 epost: tatvuk@ous-hf.no

Ledende spesialsykepleier
Karoline Røvig
Telefon: 23 02 07 92 epost: kalro@ous-hf.no

Ledende spesialsykepleier
Tove Kristine I. Johansen
Telefon: 23 02 07 91 epost: uxovjo@ous-hf.no

 

 

 
Instrumentenheten rengjør, desinfiserer, kontrollerer og steriliserer kirurgisk flergangsutstyr til operasjonsavdelinger og sykehusets øvrige avdelinger. Sterilt varelager leverer ut sterilt engangsutstyr og sterile infusjons- og ernæringsvæsker.
 

Trygg kirurgi

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet en sjekkliste for trygg kirurgi, "Surgical safety checklist". Den skal være et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer i forbindelse med kirurgiske inngrep og derav følgende skader og komplikasjoner. Sjekklisten omhandler blant annet krav til en dokumentert godkjent steriliseringsprosess på de kirurgiske instrumentene, at innhold og riktig antall instrumenter stemmer med dokumentasjonen som følger utstyret.
  • Er steriliteten på instrumentene bekreftet?
  • Stemmer antall instrumenter, kompresser/duker, nåler og utstyr forøvrig?

Instrumenter

  • Sporbarhet: Alle sterile produkter fra sterilsentralen har et batchnummer. Dette er en identifikasjon av det ene produktet. Informasjonen gjør det mulig å finne skriftlig dokumentasjon på hele steriliseringsprosessen.
  • Brikkeliste: En liste med oversikt over innhold og antall i en steril enhet. Operasjonssykepleier kontrollerer før og etter en operasjon at innholdet i enheten stemmer overens med listen.
Sterilisering er et fag hvor mange spennende teknologier møtes: Mikrobiologi, medisin, fysikk, mekanisk og elektroprosessteknologi.

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.