FORSKER NORSMAN

Forskerprofilen: Maren Falch Lindberg

– Jeg vil fortsette å bygge videre på den forskningen jeg har gjort til nå, for å få mer kunnskap om smerter, symptomer og livskvalitet hos ortopediske pasienter.

Maren Falch Lindberg har forsket mye på smerter og symptomer i sitt doktorgradsarbeid som avsluttes når hun skal disputere 28. november. Vi har tatt en prat med Maren og blant annet spurt om hva hennes planer er for symptomforskning i tiden etter at doktorgraden er fullført, og hvordan NORSMAN har hjulpet henne i sitt arbeid. 

Maren Falch Lindberg
Foto: Johan Stenseth

 

Hvem er du?  

Jeg heter Maren Falch Lindberg og er sykepleier med master i klinisk helsearbeid. Min stilling er: Forsknings - og fagutviklingssykepleier, PhD kandidat. 

Hvorfor er du med i NORSMAN? 

I mitt doktorgradsarbeid har jeg forsket på smerter, andre symptomer og deres påvirkning på pasientforløp og livskvalitet. Det er viktig for meg å være med i et forskernettverk der jeg kan diskutere med andre som bruker samme metoder og tilnærming i sin forskning. På Lovisenberg Sykehus har vi også en forskergruppe for symptomer og livskvalitet der jeg er med som nestleder. NORSMAN er et større forum og det arrangeres jevnlig fagdager og seminarer der man kan knytte kontakter og oppdatere seg faglig. 

Hva jobber du med nå? 

Jeg har en 50% doktorgradsstilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk klinikk. Nå er jeg i innspurten før jeg skal disputere til doktorgrad den 28.11, samt at vi holder på med en 5-års oppfølgingsstudie av pasientene som var med i min doktorgrad. Jeg er også i en fase der jeg søker postdoktor-midler, så planen er å fortsette videre med forskning. I tillegg til forskningen jobber jeg klinisk 50% som fagutviklingssykepleier på kirurgisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Du kan lese mer om et av prosjektene Maren har vært med på her.

Hvordan har nettverket hjulpet deg i ditt arbeid? 

NORSMAN har for meg vært et viktig forum for nettverksbygging og for å holde meg oppdatert innenfor symptomforskning. Jeg har for eksempel deltatt på en internasjonal symptomkonferanse i Nederland sammen med andre forskere i NORSMAN. 

Hva er dine planer videre vedrørende symptomforskning? 

Jeg vil fortsette å bygge videre på den forskningen jeg har gjort til nå, for å få mer kunnskap om smerter, symptomer og livskvalitet hos ortopediske pasienter. Vi ønsker å bygge videre på tidligere funn og teste ut preoperativ kartlegging av pasienter med tanke på ulike symptomer, samt teste intervensjoner innen ortopedisk kirurgi rettet mot symptomer som kan komme i veien for effektiv rehabilitering.

Hvis du skal anbefale noen å være medlem av nettverket. Hva vil du si til dem?

Det er nyttig å være med i NORSMAN fordi man kommer i kontakt med en stor gruppe forskere med ulik bakgrunn, som er interessert i liknende tematikk. Det er inspirerende å være med i et slikt nettverk. Det er også veldig spennende å få med seg fagdagene som arrangeres av NORSMAN. Disse fagdagene har gjennomgående holdt høy kvalitet, noe som gjør det så givende å delta. Jeg håper og tror at flere vil få øynene opp for NORSMAN - et spennende og nytenkende forskernettverk. 

 

Sist oppdatert 15.04.2024