Forskerprofilen: Ingvild Vistad

– Jeg er opptatt av forskning på symptomer hos de som overlever kreft. Per i dag er det for lite forskning på betydningen av tidlig identifisering av symptomer og tid til diagnostisering av tilbakefall.

Neste forsker ut i vår serie hvor vi skal bli bedre kjent med medlemmene i NORSMAN er Ingvild Vistad fra Sørlandet Sykehus. Hun er medlem av styringsgruppen og er til daglig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Ønsker du å komme i kontakt med oss i NORSMAN finner du kontaktinformasjon her på vår hjemmeside, og på vår Facebookside.

Forsker Ingvild Vistad

Hvem er du?

Ingvild Vistad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer (gynekolog), overlege og forsker, og medlem i styringsgruppen til NORSMAN.

Hvorfor er du med i NORSMAN?

Jeg er opptatt av forskning på symptomer hos de som overlever kreft. Symptomer kan både være relatert til selve kreftsykdommen og behandlingen av denne, men også tegn på tilbakefall. Per i dag er det for lite forskning på betydningen av tidlig identifisering av symptomer og tid til diagnostisering av tilbakefall.

Hva jobber du med nå?

Jeg holder på å utvikle et spørreskjema på symptomer, livskvalitet og ulike utfordringer kreftoverlevere kan møte etter avsluttet behandling. Spørreskjemaet utvikles sammen med en gruppe europeiske forskere. Jeg planlegger også en studie på oppfølging etter kreftbehandling. 

Hvordan har nettverket hjulpet deg i ditt arbeid?

Jeg har kommet i kontakt med andre forskere som er opptatt av symptomforskning. Jeg har også deltatt på et spennende seminar om brukermedvirkning som har vært nyttig i forbindelse med søknadsskriving.

Hva er dine planer videre vedrørende symptomforskning?

Jeg planlegger en intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreftbehandling der målet er bedre livskvalitet og helse hos de som overlever kreft. Dette håper vi å oppnå ved regelmessig rapportering av symptomer, god informasjon og tidlig fokus på rehabilitering og livsstil.

Hvis du skal anbefale noen å være medlem av nettverket. Hva vil du si til dem?

Gjennom nettverket kan du få kontakt med andre som forsker på symptomer. Nettverket inviterer til kurs og seminarer som er aktuelle for de som driver med symptomforskning. Nettverket har utlyst midler til utlandsopphold og utarbeidelse av post-doc søknader og vil også ha slike utlysninger senere. Dersom man er interessert i dette er det lurt å holde seg oppdatert ved å være medlem av nettverket.

Sist oppdatert 06.10.2017