Forskerprofilen: Guro Lindviksmoen Astrup

– Jeg er med i NORSMAN fordi jeg er interessert i forskning som handler om pasient-rapporterte utfall. F.eks. symptomer, livskvalitet funksjon osv.

I løpet av høsten skal vi gjennom flere korte artikler bli bedre kjent med flere av medlemmene i forskningsnettverket NORSMAN. Andre man ut er Guro Lindviksmoen Astrup som er i innspurten i sin doktorgrad.

Ønsker du å komme i kontakt med oss finner du kontaktinformasjon her på våre hjemmeside og på vår Facebookside. Eller du kan ta kontakt direkte med en av forskerne vi presenterer.

Guro Lindviksmoen Astrup
Guro Lindviksmoen Astrup. Foto: Øystein H. Horgmo OUS

Hvem er du?

Jeg heter Guro Lindviksmoen Astrup og er utdannet sykepleier med mastergrad i Helsefagvitenskap, snart doktorgrad. Jeg jobber som prosjektkoordinator for PROMiNET i Forskningsstøtte i OUS, og som sykepleier på Radiumhospitalet. Jeg er tilknyttet NORSMAN-nettverket via min stipendiatstilling i prosjekt, som er ledet av Tone Rustøen, leder av NORSMAN.

Hvorfor er du med i NORSMAN? 

Jeg er interessert i forskning som handler om pasient-rapporterte utfall, f eks symptomer, livskvalitet funksjon osv. Derfor er NORSMAN et godt nettverk å være en del av.

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber nå med å ferdigstille doktorgraden min. Den handler om symptomer og livskvalitet hos pasienter med hode/halskreft som får strålebehandling.

Hvordan har nettverket hjulpet deg i ditt arbeid?

Jeg har fått mange gode kontakter som jobber med samme type problemstillinger.

Hva er dine planer videre vedrørende symptomforskning?

Jeg er med på flere søknader om finansiering av studier som har med pasientrapporterte utfall. Så forhåpentligvis får en eller flere av prosjektene starte neste år. 

I tillegg jobber jeg sammen med flere i NORSMAN-nettverket om flere publikasjoner fra samme studie som min doktorgrad var del av.

Hvis du skal anbefale noen å være medlem av nettverket. Hva vil du si til dem?

Da vil jeg si det er fint for å få kontakter, mulighet til å diskutere samarbeid, og man får delta på seminarer om relevante tema innenfor forskning på pasient-rapporterte data.

Her kan du lese mer om doktorgraden til Guro. 

Sist oppdatert 27.09.2017