Forskerprofilen: Anners Lerdal

– Vi trenger mer forskning på ulike symptomer for å få kunnskap om hvilke symptomer som plager pasienter med ulike sykdommer og i ulike sykdomsstadier, sier nestleder i NORSMAN, Anners Lerdal.

I løpet av høsten skal vi gjennom flere korte artikler bli bedre kjent med flere av medlemmene i forskningsnettverket NORSMAN. Vi starter med vår og nettverkets nestleder, Anners Lerdal.

Ønsker du å komme i kontakt med oss finner du kontaktinformasjon her på våre hjemmeside og på vår Facebookside. Eller du kan ta kontakt direkte med en av forskerne vi presenterer.  

Anners Lerdal

Hvem er du?

Anners Lerdal, nestleder i NORSMAN, jobber som forskingssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og som professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Hvorfor ville du være med å starte NORSMAN?

Vi trenger mer forskning på ulike symptomer for å få kunnskap om hvilke symptomer som plager pasienter med ulike sykdommer og i ulike sykdomsstadier. Det har vært forsket mye på smerter, men mange pasienter med alvorlige sykdommer er også være sterkt plaget av andre symptomer som vanskeliggjør trening og fungering i hverdagen. Det er viktig å rette søkelyset mot disse problemstillingene gjennom forskning. Symptomer er usynlige subjektive opplevelser. For å få hjelp til å håndtere symptomene er derfor pasienter avhengig av enten selv å fortelle om disse eller at helsepersonell stiller direkte spørsmål om dem.

Målet for forskingen er å finne svar på spørsmål om hva som forårsaker plagene, hvordan kan de lindres, og om hvordan kan vi som helsepersonell kan hjelpe folk å mestre å leve best mulig med en betydelig symptombelastning.

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber spesielt med prosjekter innen utmattelse (fatigue) etter hjerneslag. Vi skal utvikle et klinisk kartleggingsverktøy som kan brukes av helsepersonell og pasienter innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Målet er at verktøyet skal beskrive den enkeltes spesifikke utmattelse, samt aktiviteter og hendelser som lindrer og forsterker utmattelsen. Vi er i oppstartsfasen av en pilotstudie på Lovisenberg Diakonale Sykehus hvor vi har som mål å identifisere ulike typer av utmattelse etter hjerneslag. Deretter skal vi undersøke om i hvilken grad typene av utmattelsen er relatert til fysiologiske og psykologiske faktorer. Vi skal også beskrive hvordan utmattelsen og utvikler seg gjennom det første året etter hjerneslaget. Dette er et tverrfaglig samarbeid hvor forskerne har bakgrunn som sykepleie, nevrologi, nevropsykologi, idrettsfysiologi, leger med ØNH-spesialisering, lungemedisin, molekylærbiologi og biokjemi.

Jeg har i den senere tid også jobbet mye med studie av kroniske smerter ved artrose, spesielt en gruppe pasienter som etter å ha gjennomgått kneprotesekirurgi fremdeles av betydelige smerter. Maren Falch Lindberg er sentral i dette prosjektet. Hovedprosjektet gjennomføres ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, men også ved Russian Institute of Tramatology and Orthopaedics named after R.R. Vreden. Forskerne har bakgrunn fra ortopedi, sykepleie, ergoterapi.

Les mer om prosjektet her

Hvordan har nettverket hjulpet deg i ditt arbeid?

Det er en stor inspirasjon å møte andre forskere som driver forskning på symptomer og som har innsett at symptomer forårsaket av sykdom og behandling kan ha stor innvirkning på pasienters livskvalitet hvis problemene ikke identifiseres og lindres. I nettverket kan man finne samarbeidspartnere som er i forskningsfronten internasjonalt innen symptommestring. Nettverket arrangerer tematiske seminarer om tema som er viktige å ha kjennskap til når man skal utvikle fremtidige forskningsstudier.

Hvis du skal anbefale noen å være medlem av nettverket. Hva vil du si til dem?

Følg med på her på nettsiden vår og på Facebook-siden og se hva vi gjør. Hvis du ønsker å komme i gang med studier på symptomer og deres konsekvenser på funksjon og livskvalitet, ta kontakt via e-post, følg med på seminarer NORSMAN arrangerer, søk stipender som nettverket utlyser og få hjelp til å utvikle gode støtteverdige forskningsstudier.

Sist oppdatert 22.08.2017