Forsker Bjørn Lichtwarck fikk NORSMAN-stipend og dro til Frankrike

Der fulgte han både forskere og klinikere i deres daglige arbeid med personer med demens som har atferdsmessige og psykologiske symptomer.

En gruppe mennesker som sitter på en benk ved en elv
I hjertet av Lyon renner elven la Saône. Foto: Bjørn Lichtwarck.

​I hjertet av Frankries nest største by Lyon, renner elven la Saône. Her midt i sentrum av byen, Bellecour - området som ligger på halvøya mellom la Saône et le Rhône, bodde Bjørn Lichtwarck i tre måneder mens han studerte hvordan man i Frankrike organiserer den kliniske tjenesten i for demenspasienter. 

Der fulgte han både forskere og klinikere i deres daglige arbeid med personer med demens som har atferdsmessige og psykologiske symptomer. 

Bjørn Lichtwarck
– Rent praktisk har jeg deltatt i diskusjoner om deres forskningsprosjekter. Jeg har også deltatt i det kliniske arbeidet. Det vil si i pasientkonsultasjoner både i sykehus, sykehjem og hjemme hos pasienter og i kliniske tverrfaglige møter, sier Lichtwarck.

EVITAL-studien

Årsaken til at Luchtwarck ville reise til akkurat Lyon er den såkalte EVITAL-studien, der man har fulgt en gruppe personer med demens fra innleggelse i kognitiv-atferdsenheter (UCC, Unité CognitivoComportementale) til ett år etter utskrivelse.

– Meg bekjent, har vi kun én slik enhet i Norge, ved alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud. Mens man i Frankrike planlegger å bygge flere slike korttidsenheter i henhold til deres nasjonale demensplan. Det er derfor meget interessant å utforske hvorfor man tenker såpass forskjellig om denne pasientgruppen, sier Lichtwarck. 

Det var gjennom et litteratursøk i doktorgradsarbeidet han kom over en artikkel forfattet av en gruppe forskere og klinikere i Lyon og Saint Etienne, som omhandlet oppfølging på sykehus av personer med demens og betydelige atferdssymptomer. 

– Denne pasientgruppen er den samme som inngår i TID-studien (The TIME-trial), som er mitt droktorgradsarbeid, men der utredning og behandling skjer i sykehjem, sier Lichtwarck. 

I løpet av oppholdet submitted han også den fjerde artikkelen i sitt eget doktorgradsprosjekt.

Ser store forskjeller på Norge og Frankrike

Lichtwarck forteller at han fikk et godt innblikk i hvordan den kliniske tjenesten organiseres i Frankrike for denne gruppen pasienter.

– Jeg ser at det er ganske store forskjeller på dette feltet mellom Frankrike og Norge, sier han. 

Han skryter av oppholdet, og skryter av NORSMAN som har gitt han muligheten til å reise til Frankrike.

– Slike utenlandsopphold er helt avgjørende for å opprette kontakter med forskningsmiljøer i utlandet, få ideer til egne prosjekter, og på sikt kunne utvikle felles prosjekter med utenlandske miljøer. Det gir også ny inspirasjon for egen forskning og klinisk arbeid for denne pasientgruppen, sier Lichtwarck før han legger til.

– Jeg regner med å kunne fortsette samarbeidet med den franske gruppen også framover i årene som kommer. 

Nye perspektiver gir nye ideer

Nå tror Lichtwarck utenlandsoppholdet vil være med å løfte forskningen hans.

– Slike reiser gir nye perspektiver på arbeidet med en pasientgruppe som ikke alltid har hatt høyest prioritet i forskningssammenheng. 

Han mener det er liten tvil om at det kliniske tilbudet, utover lite virksom medikamentell behandling, er dårlig utbygget. Nå håper han å sette igang enda flere forskningsprosjekter.

– Nye perspektiver gir ideer til å sette i gang nye forskningsprosjekter der en setter spørsmåltegn med egen organisering og tjenester, sier han.

Sist oppdatert 16.05.2018