Ekspertsykehuset

Mer fornøyde pasienter med persontilpasset narkosesøvn

Vil måle elektrisk hjerneaktivitet for å gi riktige medisindoser ved narkose. Målet er også å redusere liggetider og medikamentkostnader.

Bilde av Ivan Jonassen rimstad og Anne Gjerde Bøen
Persontilpasset anestesi ved prosjektleder Ivan Jonassen Rimstad, Akuttklinikken, er en av årets vinnere av innovasjonskonkurransen ved innovasjonsenheten i Teknologi- og innovasjonsklinikken ved OUS. Her sammen med Anne Gjerde Bøen, seksjonsleder.

Tekst: Ivan Jonassen Rimstad, overlege nevroanestesi ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin, Ullevål sykehus. Foto og illustrasjon: OUS.

Ved å innføre strukturert registrering og monitorering av elektrisk hjerneaktivitet kan vi gi bedre tilpasset anestesi. Vi tror det vil føre til mer fornøyde pasienter og økt tilfredshet blant personalet. Dette kan også redusere liggetider og medikamentkostnader.

Bilde av Ivan Jonassen Rimstad i operasjonsstue


To medisintyper kombinert gir narkose: sovemedisin og smertestillende morfinstoffer. Medisinene virker på nervene og hjernen. Anestesilegens jobb er å sørge for at dosen er riktig og at pasienten er i narkosesøvn når kirurgen opererer.

Vi kan feste elektroder på huden i panneområdet og måle elektrisk aktivitet i hjernen under narkose. Det høres kanskje komplisert ut, men det er faktisk ganske enkelt.

Fargebilde av hjerneaktiviteten

En datamaskin lager et fargebilde av hjerneaktiviteten, og riktig narkosedybde gir et tydelig mønster med rød farge. Ved for mye medisiner forsvinner mønsteret og fargene blir blå og grønn. Dette kan vi bruke for å justere dosen narkosemedisiner, og dette er hovedfokuset i persontilpasset narkose. 

Hva skjer når du får for mye eller for lite narkosemedisiner?

For lav dose medisiner kan føre til at du våkner under narkosen. Det skjer heldigvis svært sjeldent. Oftere er det for høy dose som gis, og narkosen blir dyp. Du tenker kanskje at det er vel bra, for da våkner jeg ikke når kirurgen opererer. 

Men, det er ikke bare bra. Dyp narkose er usunt for hjernen og kan være skadelig. Når narkosen er dyp, så tar det lenger tid å våkne på operasjonsstuen og mange er urolige og forvirret etterpå. Noen pasienter må være flere dager lenger på sykehuset før de kan dra hjem. Eldre er spesielt sårbare, og noen kan oppleve at de ikke får tilbake funksjonsnivået de hadde før narkosen og operasjonen. 

Illustrasjon av riktig narkosedybde.Antall hjernebølger pr sekund og tid i minutter

Riktig narkosedybde. Det er et fargemønster med to langsgående røde striper som angir hjernebølger med fart på 1 og 10 per sekund. Disse har stor og rød bølgekraft.


Illustrasjon av for dyp narkose. antall hjernebølger pr. sekund og tid i minutter

For dyp narkose. Fra 10 til 30 minutter er narkosen dyp og mønsteret vi ser på bildet over er borte. Hjernebølgene har lav og blå kraft. Ved 30 minutter persontilpasses narkosen, det vil si at medisindosene reduseres og vi får et mønster som likner bildet over.

I dag er det ikke standard å overvåke hjernen under narkose. Anestesilegen bruker sin erfaring og kunnskap for å dosere medisinene, men det er ikke helt nøyaktig, og vi ser at pasienter kan få høye doser narkosemedisin. 

OUS er medlem av en europeisk gruppe med anestesileger som heter «Safe Brain Initiative». Her inngår BIS/ eeg-monitorering som en vesentlig del av den individualiserte behandlingen. Det vil si målinger av elektrisk hjerneaktivitet for gi riktige medisindoser ved narkose. Hver pasient er unik og får her persontilpasset sin narkosedybde. 

Vi ønsker å implementere dette først på nevraanestesi og post-operativ avdeling, men det vil raskt kunne distribueres videre til de andre fagenhetene ved anestesiavdelingen ved Ullevål og de andre anestesi­seksjonene ved OUS. Samarbeid med anestesimiljøene i Berlin og Nykøbing er som nevnt allerede etablert.

​Erfaringene fra Berlin og Nykøping viser at «Brain Safe lnitiative» kan føre til økt entusiasme og større jobbtilfredshet blant ansatte. De har fått gode, personlige tilbakemeldinger på de anestesiene de har hatt ansvar for. ​

Om innovasjonskonkurransen: Gjennom innovasjonskonkurransen får kreative og nysgjerrige ansatte mulighet til å vise fram sine innovative prosjekter. Hvert år meldes innovative ideer, som kan bidra til framtidens helsetjeneste, inn på idépoliklikken. Innovasjonskonkurransen er en av sykehusets egne tilskuddsmidler for innovative prosjekter, og en fagjury kårer vinnerne.

Les mer​

Sist oppdatert 07.08.2023