En gul varebil parkert utenfor en bygning

Avdeling for akuttmottak

Avdeling for akuttmottak består av akuttmottakene på Rikshospitalet, Ullevål og en kontorseksjon. Vi tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade.

Årlig tar vi imot 35 000 pasienter som skal legges inn på Rikshospitalet og Ullevål. På akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon.

Det er 150 ansatte i avdeling for akuttmottak.

Her er kontaktinformasjon til ledere i Avdeling for akuttmottak.

E-post: linger@ous-hf.no

Bente Løkken, administrasjonskonsulent.

E-post: benlok@ous-hf.no.

Seksjonsleder Jens Christian Holmberg.

E-post: uxjeho@ous-hf.no

Seksjonsleder Gry Paulsen.

E-post: uxgrul@ous-hf.no

Seksjonsleder Linda Vinje.

E-post: uxvinl@ous-hf.no

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål sykehus, bygg 17 (Akuttmottaket)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.