En gul varebil parkert utenfor en bygning

Avdeling for akuttmottak

Avdeling for akuttmottak består av akuttmottakene på Rikshospitalet, Ullevål, en kontorseksjon samt seksjon for akutt og mottaksmedisin. Vi tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade.

Årlig tar vi imot 35 000 pasienter som skal legges inn på Rikshospitalet og Ullevål. På akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon.

Det er 150 ansatte i avdeling for akuttmottak. Avdelingen ledes av:

Inger larsen

Avdelingsleder

linger@ous-hf.no

Bente Løkken

Adm. konsulent

benlok@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.