Ekspertsykehuset

Rundt hvert femte barn og hver tiende voksen er plaget av atopisk eksem

Atopisk eksem er en veldig vanlig hudsykdom og rundt hvert femte barn og hver tiende voksen er plaget. Ved atopisk eksem er det tørr hud, rødt væskende utslett og intens kløe.  Sykdommen varerier i alvorlighetsgrad fra mild til alvorlig. De aller fleste har mild eksem.

Bilde av baby
Foto: Shutterstock.

Tekst: Teresa Løvold Berents, overlege, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Shutterstock.

Det er flere endringer i huden hos de med atopisk eksem sammenlignet med hudfriske:

  • Svekket hudbarriere med økt vanntap gjennom huden
  • Immunforsvarets respons i huden er endret
  • Sammensetning av mikrober på hudoverflaten er endret

Sammen medvirker disse endringene til: tørr hud, rødt utslett og en intens kløe. Disse endringene gjør at pasienter med atopisk eksem har en økt sårbarhet for flere ytre miljøfaktorer og for hudinfeksjoner.

Bilde av gutt med atopisk eksem

Foto: Shutterstock.

Atopisk eksem behandles i første trinn med lokale preparater til huden. Den tørre huden og kløen behandles med fuktighetskremer og det røde, kløende utslettet behandles med betennelsesdempende kremer og salver som kortisonkremer/salver.

 Tendensen til infeksjoner i huden reduseres ved behandling av den tørre huden og det røde utslettet. Kløe og kloring kan i tillegg behandles med omslag og bandasjer.

Smøring av fuktighetskrem

Det er fortsatt mye vi ikke vet når det gjelder hudbehandling av pasienter med atopisk eksem.

Det vi vet er at:
Fuktighetskremer er svært viktig basisbehandling hos alle med atopisk eksem. Smøring med fuktighetskremer fører til mindre eksem, mindre oppbluss av eksem og mindre behov betennelsesdempende behandling.

Betennelsesdempende kremer og salver

Det røde utslettet, eksemet, behandles effektivt med kremer og/eller salver som inneholder stoffer som hemmer betennelsen i huden, som for eksempel kortison.

Denne behandlingen er viktig å ta i bruk tidlig for å hindre at eksemet utvikler kroniske forandringer. Behandlingen vil redusere kløe og redusere sårbarheten til infeksjoner i huden.

Det er dårlig behandlingsetterlevelse hos pasienter med atopisk eksem. Dårlig behandlingsetterlevelse fører til høy samfunnsøkonomiske byrde med blant annet hyppige legebesøk og sykefravær.

Bilde av voksen med atopisk eksem.

Foto: Shutterstock.

Årsaker til dårlig behandlingsetterlevelse er flere, noen av disse er:
  • Behandlingsprosedyrene er tidkrevende og komplekse
  • Frykt for bivirkninger av behandlingen, spesielt for kortisonkremer
  • Motstridende informasjon om behandling fra helsepersonell

Helsepersonell må gi samme informasjon

Forskjellig informasjon om behandling og forebygging fra helsepersonell vil kunne gjøre pasienten utrygg og behandlingsetterlevelsen reduseres.

Vi er en større gruppe med helsepersonell fra alle helseregioner (Hudavdelingen Haukeland sykehus, Hudavdelingen og RAAO Universitetssykehuset i Nord Norge, Hudavdelingen og RAAO St Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Geilomo og seksjon fro hudsykdommer og RAAO Oslo universitetssykehus), som har gått sammen for å forfatte felles fagprosedyrer for barn med atopisk eksem for fuktighetskremer, kortisonkremer, våtbandasjer og infeksjonsbehandling.

Prosedyrene vil ferdigstilles i løpet av 2022 og vil legges ut på Helsebiblioteket.no.


Målet med disse fagprosedyrene er at helsepersonell som møter pasienter med atopisk eksem vil gi lik informasjon om behandling.

Lik behandling fra nord til sør er svært viktig for at denne gruppen med pasienter for at det skal være god behandlingsetterlevelse. God behandlingsetterlevelse er forbundet med forbedret livskvalitet både hos pasientene og hos familiene deres.

Lenker:

Hudavdelingen Haukeland universitetssjukehusHudavdelingen og RAAO Universitetetssykehuset i Nord NorgeHudavdelingen og RAAO St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i TrondheimGeilomo Barnesykehus

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus (OUS)


Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 25.03.2024