Ekspertsykehuset

Synsfelt og kjøreevne – OUS inkluderer deltagere til forskningsprosjekt

For å kartlegge sammenhengen mellom kjøreevne og et redusert synsfelt, inviterer Oslo universitetssykehus personer som har mistet førerkortet på grunn av synsfeltutfall til å delta i et forskningsprosjekt. Her skal de få testet sin kjøreevne ved hjelp av en bilsimulator.

En bil som står parkert mellom skjermer som viser vei.
Bilsimulator: Inne i denne bilen får deltagerne i studien testet sine kjøreevner. Foto: Way

Tekst av: Thea Melsen Sudmann, lege og ph.d.-student, Øyeavdelingen, Anne Brækhus overlege, dr. med. ved Nevrologisk avdeling og Hukommelsesklinikken, Nasjonalt senter for aldring og helse og Øystein Kalsnes Jørstad, overlege, ph.d., Øyeavdelingen, alle ved Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Way og OUS.

Dagens helsekrav til synsfelt for førerkort defineres av Helsedirektoratets førerkortveileder. Der står det beskrevet hvordan synsfeltet skal undersøkes og hvilke minstekrav som gjelder. 
Bilde tatt fra undersøkelsesrom på Rikshospitalet

Thea Melsen Sudmann, i undersøkelsesrommet hvor deltagerne testes. Til høyre i bildet ses perimeteret som brukes til å underøke synsfeltet. Foto OUS

Kravene er strenge, de gir liten mulighet for individuell vurdering, og de mangler et godt vitenskapelig grunnlag. ​

Nytt forskningsprosjekt​​

​Øyeavdelingen ved OUS er i samarbeid med St. Olavs hospital i gang med et forskningsprosjekt som undersøker hvordan et svekket synsfelt ​​påvirker deltagernes kjøreferdigheter.

Prosjektet bruker en avansert bilsimulator til å teste deltagerne. Denne simulatoren er et høyteknologisk verktøy som systematisk observerer og måler hvordan deltagerne kjører i simulatoren. 

Dette prosjektet vant OUS sin innovasjonspris for 2022. Da uttalte prosjektleder Øystein Kalsnes Jørstad følgende: 
– Jeg er veldig glad for prisen! Prispengene skal vi bruke til å programmere ferdig den faktiske simulatortesten som prosjektdeltagerne skal gjennom føre.

Simulatoren tilhører selskapet WAY som holder til i Trondheim og på Lillestrøm. Med samarbeide fra St. Olavs hospital kan derfor deltagere til prosjektet testes begge steder. 

​Hvem kan de​lta

​Personer som er 75 år eller yngre og som har mistet førerkortet grunnet redusert synsfelt, kan melde sin interesse til lege og ph.d.-student Thea Melsen Sudmann på e-post: thesud@ous-hf.no. 

Prosjekt​​gjennomføring

​Deltagerne må først gjennom undersøkelser for å kartlegge skarpsyn, sidesyn, kontrastsyn, opplevelse av synsfunksjon og kognisjon (eksempel hukommelse, orienteringsevne, rom-retningssans). 

De som blir inkludert, kan deretter gjennomføre kjøretesten i simulatoren. Denne består av fire små kjøreturer på litt under ti minutter. Alle kjøreturene har forskjellig synsutfordrende elementer, som mørkekjøring, uventede hindringer i veibanen og fotgjengere eller annet som krysser veien.

Resultatene blir vurdert av både kunstig intelligens i simulatoren og av en kjørelærer. Til slutt kan forskerne avgjøre sammenhengen mellom synsfunksjon og kjøreevne, og i hvilken grad undersøkelser av synsfeltet kan forutsi kjøreevne. 

Progresjon og mottagelse​​

Studien har blitt godt mottatt, og så langt har over 70 kandidater meldt sin interesse for å delta i prosjektet. Av disse har 40 personer allerede gjennomført forundersøkelser i Oslo, og flere har også gjennomført simulatortesten.

Trondheim startet opp med inkludering av deltagere i midten av april, og studien kan fremover inkludere deltakere i både Oslo og Trondheim. Det er mulig å lese mer om studien og simulatortesten i egen artikkel på hjemmesiden til bladet Motor, skrevet av redaktør Peter Raaum.

Pasientorganisasjonene Blindeforbundet og Glaukomforeningen har også støttet prosjektet økonomisk, og satt fokus på temaet, blant annet på sosiale medier og på Glaukomforeningens årsmøte. 

​Artikler

Sist oppdatert 07.08.2023