Øreseksjonens basisregister for kvalitetssikring og forskning

Registeret er forankret i Øre- nese- halsavdelingen, i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Om regis​​teret

Registeret er forankret i Øre- nese- halsavdelingen, i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) ved Oslo universitetssykehus (OUS). Ansvaret for daglig drift ligger hos Øreseksjonen og CI-enheten.

Dersom du har samtykket til at data i registeret kan benyttes til forskning, men ønsker å trekke ditt samtykke, send en sms til CI-enhetens mobil: 95 75 56 84, så kan vi ta kontakt med deg om hvordan samtykket trekkes.

Henvendelser om Øreseksjonens basisregister kan rettes til Marte Myhrum, mmyhrum@ous-hf.no.

Fo​​​rmål

Registeret skal benyttes til forskning og kvalitetssikring innenfor Øreseksjonens fagområde. Dette er et viktig utgangspunkt for

  • ​å utvikle bedre kunnskap om forebygging, årsak, diagnostikk og behandling av sykdommer og faktorer som kan påvirke sykdom og tilstander
  • å overvåke og bedre kvaliteten av behandlingen
  • å bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter innen fagområdet

Registeret er implementert som Medinsight-register. Registeret har et fagråd som skal ivareta registerets innhold og bruke data i registeret. Oslo universitetssykehus, ved administrerende direktør er ansvarlig.

Inn​​hold​

​Øreseksjonens basisregister består av følgende delregistre:

  • ​Cochleaimplantat (CI) kvalitetsregister
  • Hørselskvalitetsregister
  • Dehiscens kvalitetsregister
  • Mellomørekirurgi kvalitetsregister

Dette registeret har som formål å kvalitetssikre forløp, diagnistikk og behandling av pasienter som er kandidater til å få cochleaimplantat (CI) eller som har fått eller som skal få CI. Kandidater som har vært til utredning for å få CI er også inkludert i registeret.

OUS har et nasjonalt behandlingsansvar for CI til barn, og regionalt ansvar for CI til voksne. For barn som får CI vil dette derfor være et nasjonalt register.

​Dette registeret er for pasienter med hørselsproblemer. Mange av disse pasientene har høreapparat (HA) derav navnet HA kvalitetsregister. Registeret skal inkludere pasienter med svimmelhet og/eller problemer med balanseorgan, som er til behandling for dette ved Hørselsentralen i Øre-nese-halsavdelingen ved OUS. Registeret inkluderer også pasienter med ørecancer.

​Dette er et internt kvalitetsregister for pasienter med symptomgivende dehicens mot det indre øret. Formålet er å kartlegge forløp av sykdommen med og uten kirurgisk intervensjon (spontanforløp og behandlingsresultater) der begge typer intervensjon er del av klinisk praksis.

Dette registeret har som formål å kartlegge forløp av sykdom/ mellomøreproblemer med kirurgisk intervensjon (spontanforløp og behandlingsresultater) der ulike typer intervensjon kan være del av klinisk praksis. Hørsel skal også kartlegges, pre- og postoperativt og på etterkontroller.

Pasienter som skal registreres, er pasienter som får utført mellomørekirurgi (blandt annet stapes kirurgi) på Rikshospitalet. Det skal registreres pre- og postoperative data samt data fra oppfølging og etterkontroller. Det skal registreres hørselsdata som audiometri og andre målinger av hørsel.​​

Sist oppdatert 05.02.2024