ØNH Sengepost

ØNH-avdelingen har ansvar for kirurgisk utredning og behandling av pasienter med hode-halskreft, og dette er den største pasientgruppen som legges inn på sengeposten. Behandlingene innebærer alt fra enkle undersøkelser i narkose til omfattende kirurgi. Ved behov for større rekonstruksjoner foregår dette i stor grad med mikrovaskulære transplantater (frie lapper), som gjøres i samarbeid med plastikkirurger eller ortopeder. Pasienter legges også inn ved behov for ørekirurgi, tyreoideakirurgi, nese/bihulekirurgi og larynxkirurgi (kirurgi i strupen), samt  infeksjoner eller andre tilstander i hode-halsområdet. ØNH-sengepost tar i mot ø-hjelpspasienter direkte på sengeposten utenom poliklinikkens åpningstider. Det er ØNH-lege tilstede på sykehuset hele døgnet og det er daglig visitt på sengeposten. Besøk  er grunnet Covid-19-pandemien kun mulig i spesielle tilfeller, og sengeposten kan kontaktes ved spørsmål om dette. Velkommen til ØNH-sengepost!

Sykepleierne på sengeposten samarbeider tett med legene og postsekretærene tilknyttet avdelingen.

De har også kontakt med logoped, fysioterapeut, oralkirurg/tannlege, audiograf og andre relevante yrkesgrupper ved sykehuset.

Det samarbeides med faste anestesileger og resten av teamet ved operasjon 3.

Sengeposten har 25 senger, hovedsakelig fordelt på dobbeltrom, med noen få enkeltrom.

Seksjonsleder er Birgit Aamlid.

Kontakt

Telefon

Døgnåpent
Døgnåpent

Postadresse

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet ØNH-Sengepost Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

C4. 3. etasje. Følge skilting fra oppgang D4.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo