Ekspertsykehuset

Bør du ha antibiotika hvis du får covid-19?

Det er påvist lite bakterieinfeksjoner hos pasienter med covid-19. Derfor er det heller ikke anbefalt å gi antibiotika rutinemessig til pasienter med mild til moderat covid-19-sykdom.

Foto: Shutterstock.

Tekst av: Håkon Kinck Borén, spesialist i indremedisin, lege i spesialisering i infeksjonssykdommer, seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Foto: Privat og Shutterstock.

Når vi undersøker en pasient med covid-19, kan det være vanskelig å finne ut om pasientens lungebetennelse skyldes et virus eller en bakterie. Det er da lett å gripe til bruk av bredspektret antibiotika for å behandle en eventuell bakterieinfeksjon.

Men er det nødvendig eller fornuftig?

Bilde av Håkon Kinck Borén. Foto: Privat

Håkon Kinck Borén, spesialist i indremedisin, lege i spesialisering i infeksjonssykdommer, seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Rikshospitalet, OUS. Foto: Privat .

Bakterieinfeksjoner ved  covid-19

Erfaringen så langt viser lav forekomst av bakterieinfeksjoner på toppen av covid-19, men foreløpig har vi lite kunnskap om det. Det står ikke i sammenheng med bruken av antibiotika hos pasienter ved covid-19, i hvert fall under første bølge av koronapandemien.

Hvem bør ha antibiotika?

Det er ikke slik at alle pasienter som får covid-19 bør ha antibiotika. Vi må vurdere hver enkelt pasient. Har pasienten et mildt, moderat eller alvorlig forløp av covid-19? Har pasienten pådratt seg annen infeksjon som skyldes langtrukkent sykehusopphold i seg selv? Har pasienten annen akutt sykdom? Er det oppvekst av bakterier fra luftveier eller i blodkultur? Og i så fall, er det oppvekst av betydning, normalflora eller forurensning?

Det er derfor ikke slik at vi skal gi antibiotika rutinemessig til alle pasienter med covid-19. Og for ordens skyld, antibiotika virker ikke mot koronaviruset i seg selv heller.

Legen må i hvert tilfelle vurdere om pasienten er stabil eller ikke. Hos stabile pasienter med lette til middels forhøyede betennelsesprøver, anbefales det å avvente med å starte antibiotika. Hvis pasienten blir dårligere og det er mistanke om bakterieinfeksjon, kan legen vurdere å starte med antibiotika. Etter vanlige prinsipper bør vi revurdere antibiotikabehandlingen etter 2-3 dager.

Hvor finner du råd?

Helsedirektoratet har laget egne råd for bruk av antibiotika under koronapandemien. Hva skal så legen velge å bruke? Førstevalget er ikke automatisk bredspektret antibiotika. Man bør følge de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika, som nylig er blitt oppdatert.

Artikler:

Les kronikk om antibiotikabruk i sykehus ved covid-19.

Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under covid-19-pandemien.

Antibiotika i sykehus. Retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 25.03.2024