Seksjon for nyremedisin

Seksjonen behandler pasienter med akutte og kroniske nyresykdommer, og har en sentral plass i utredning og oppfølging av pasienter som nyretransplanteres.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nyre- og gastromedisinsk sengepost finner du i Avsnitt C2, 2. etasje. Bruk oppgang D2, og gå over broen til C2.

Dialyseenheter holder også til i Avsnitt C2, 2. etasje, til høyre for Nyre- og gastromedisinsk sengepost.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo