Seksjon for gastromedisin

Seksjonen har landsfunksjon for  transplantasjon av lever, nyre og bukspyttkjertel, og regionsfunksjon for behandling av pasienter med nevroendokrine svulster. Seksjonen drifter gastromedisinsk laboratorium, poliklinikk, og felles sengepost med nyremedisin på Rikshospitalet.

Gastromedisin laboratorium er en enhet organisert under seksjon for gastromedisin

Enheten har spesiell kompetanse innen intervensjons-endoskopi, spesielt innen ERCP. Videre har vi ekspertise innen cøliaki, øsofagusmotilitet og -funksjonsundersøkelser, polyposesyndromer og kompliserte IBD-tilfeller. Enheten har døgnkontinuerlig beredskapsvakt.

Vi tilbyr til polikliniske og inneliggende pasienter:

 • Diagnostisk og terapeutisk gastrointestinal endoskopi
 • Endoskopisk ultralyd-diagnostikk
 • pH og impedance målinger i øsofagus
 • Pusteprøver
 • Kapselendoskopi
 • Utvalgte serum/plasmaanalyser

Hovedgrupper av pasienter ved Nyre- og gastromedisinsk sengepost:

 • Oppfølgning etter nyre-, øycelle-, og pankreastransplantasjon.
 • Utredning av hjertefunksjon før nyre- eller pankreastransplantasjon.
 • Kontroll av pasienter med Fabry sykdom.
 • Utredning og behandling av pasienter med nyrearteriestenose.
 • Utredning og behandling av pasienter med endokrinologiske sykdommer.
 • Utredning og behandling av pasienter med akutte/kroniske leversykdommer.
 • Utredning for levertransplantasjon. Oppfølging og behandling av pasienter etter levertransplantasjon.
 • Pasienter med behov for behandling av gallegangsproblemer.
 • Utredning og behandling av pasienter med nevroendokrine svulster.

Regionalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster er tilknyttet avdelingen.

Kontakt

Telefon

Gastromedisinsk lab

23072400

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gastromedisinsk lab: Avsnitt D2, 1. etasje

Poliklinikk: Avsnitt D1, 1. etasje

Nyre- og gastromedisinsk sengepost: Avsnitt C2, 2. etasje

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo