PASIENTKURS

Sjøgrens syndrom, lærings- og mestringskurs, 6. og 7. juni 2024

Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Et nærbilde av hender som holder hverandre

Foto: Unsplash

Kurset holdes 6. og 7. juni 2024 på OUS Rikshospitalet. Du må kunne delta begge dager.

Om kurset
Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom. 

Tema som belyses
· Brukerrepresentant deler sine erfaringer

· Informasjon om sykdom og behandling

· Mestring i hverdagen

· Trygder og sosiale ordninger

· Bevegelse, fysisk aktivitet og trening

· Utmattelse/fatigue

· Informasjon om brukerorganisasjon

Arrangør
Revmatologisk avdeling samarbeider med Lærings mestringssenteret og Norsk Revmatikerforbunds Sjøgrensgruppe om kurstilbud til pasienter med sjøgrens syndrom og deres pårørende.

For mer informasjon og påmelding

Sist oppdatert 11.06.2024