En gruppe kvinner som står foran en murvegg

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar for at tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten og brukere har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år). Et nettverk er et faglig, interregionalt samarbeid der aktørene har felles ansvar for kompetansespredning og der ett fagmiljø koordinerer aktivitet. Nettverkene skal bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet og med mål om å redusere variasjon i praksis.

Kontakt

Postadresse

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontor Bygg 14, 3.etg.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo