Pasientkurs

Eksemskole for foresatte som har barn med atopisk eksem

Eksemskolen er et kurstilbud for foresatte som har barn med atopisk eksem. Kurset går over 2 dager og du får informasjon fra hudlege, sosionom, psykolog og sykepleier. Barn kan ikke delta på kurset.

Tid og sted

Når

Eksemskolen holdes 2-3 ganger i året. Når vi har mottatt henvisning får du invitasjon i posten med dato for neste kurs. Du må svare på invitasjonen for å få plass på kurset.

Arrangør

For å delta på kurs må vi motta henvisning fra barnes lege. Merk henvisningen med Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem.

Henvisningen rettes til seksjon for hudsykdommer OUS.

 

Program for kursdagene: (programmet kan endres)

Dag 1:

  Velkommen, Forventninger 

  Fakta om atopisk eksem. - Hudlege

  Behandling. - Hudlege

  Allergi. - Hudlege

  Gruppesamtaler i plenum 

  Hjelpetiltak og stønader. - Sosionom

  Oppsummering dag 1 

 

Dag 2:  

  Oppsummering

  Familien med barn m/atopisk eksem. - Psykolog

  Behandlingstrapp. - Hudlege   

  Behandling og forebygging. - Sykepleier

  Oppsummering / evaluering  

 

Opplæringspenger: 

Arbeidsgiver belastes ikke. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd. Ved kursdeltagelse vil lege ved seksjon for hudsykdommer søke om dette.

Finn ut mer om opplæringspenger på NAV.no: Opplæringspenger - nav.no 

 

Kontakt