Ekspertsykehuset

«Skam er løgnen noen har fortalt deg om deg selv»

Det kan være mange årsaker til at en person kan føle skam, men sex er ofte involvert. Seksuell legning, erfaring, sexlyst og preferanser kan være i strid med gjeldende religion og-, kulturell bakgrunn. Skam kan endre seg med alder, det du skammet deg over som tenåring finner du normalt som voksen.

Hender i hjerte
Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

​Tekst: Marie Aasterød, Sykepleier, Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi, Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner (NKSOI). Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Samfunnet endrer seg hele tiden. Sosiale media, forbilder og idealer kan endre hva som oppleves skambelagt for den enkelte.

Bilde av Marie Aasterud

Marie Aasterød. Foto: OUS.

 Anaïs Nin siteres her i overskriften med «Skam er løgnen noen har fortalt deg om deg selv.» Hun var en forfatter som levde 1903-1977 og var opptatt av skam.

Heldigvis er samfunnet i kontinuerlig endring og det som ble forbundet med skam tidligere er kanskje ikke så skamfullt lenger. 

Det er nå mer åpenhet omkring legning, seksualitet, det å leve med hiv, og seksuelt overførbare infeksjoner, men dette gjelder ikke overalt og absolutt ikke for alle.  

Covid 19 har for noen ​​​​bidratt til skam

Dersom du gjør et Google søk på skam er det meste som kommer opp av negativ karakter.

For eksempel at «Skam er en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ…».

En definisjon av skam er at den oppstår når det er et misforhold mellom ens handlinger og egne eller samfunnets normer.

Covid 19 har for noen bidratt til skam. Når du blir anbefalt å ikke møte nye mennesker kan det føles skambelagt å sjekke seg etter å ha hatt ubeskyttet sex med flere ukjente partnere. Alternativet kan bli at du velger å ikke sjekke deg. Du skal imidlertid ikke møte en «corona pekefinger» hos oss.

Noen føler også skam for egen «bakteriefobi» og at de oppsøker oss ofte. Andre føler skam fordi de hyppig får påvist seksuelt overførbare infeksjoner. Det som er viktig for oss er at du kommer og sjekker deg og tørr å oppsøke oss!

Bilde fra Olafia-klinikken under Pride

Ansatte ved Olafia-klinikken under Pride! Foto: OUS.

Trygghet t​​il å være deg selv og stille dine spørsmål

Ved Olafiaklinikken er det et skjermet journalsystem. Dette innebærer at det andre sykehusavdelinger, fastlege eller andre ikke kan lese det som dokumenteres. Vi har en dokumentasjonsplikt, men vi vil kun dokumentere det som er relevant. Hvis du utelater relevant informasjon fordi du skammer deg over handlinger, kan det kan det hende at du ikke får tatt de prøvene du bør ta. 

Alle som jobber ved Olafiaklinikken har taushetsplikt, uansett om det gjelder tolk, lege, sykepleier, kontor personale eller renholdspersonale. Mange kan føle skam ved å oppsøke oss, for eksempel er frykt for å møte kjente en tilbakemelding vi har fått.

Hvis det er en person som skal til lege eller sykepleier og vi kjenner denne personen, vil en annen lege/sykepleier ta konsultasjonen. Selvfølgelig er det en mulighet at du kan møte noen du kjenner på venterommet. Det er umulig for oss å styre, men jeg forsøker i alle fall å tenke at alle er her fordi de ønsker en sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner.

Du skal vite at alle er her fordi de ønsker sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner eller fordi de er henvist hit fra fastlegen med spørsmål om genital hudsykdom. Det behøver ikke å bety noe mer enn det.

Mange kan oppleve at spørsmålene vi stiller er for private, men hvem du har sex med (mann, kvinne, trans), hvor du har sex (utland, Norge), risiko (sauna, cruising, sexklubber, S&M,) og hvor mange partnere du har gir sykepleier et grunnlag for en individuell tilpasset konsultasjon.

​Hvilke prøver som skal tas (hals, urin, anus, vagina) og hvor ofte du bør ta en sjekk (regelmessig hver tredje måned, to uker etter ny partner), i\om det er ekstra viktig med sikre prøver (tolv uker etter risiko for sikker hiv og syfilis test) og hva det er relevant å sjekke (hiv, syfilis, gonore, klamydia, hepatitt B, Hepatitt C).

Hvordan jobbe mot s​​kam?

Hva som oppleves som skam er individuelt. En person kan føle skam over noe som en annen person ikke ofrer en tanke.  Vi håper at følelsen av skam kan bli mindre ved at helsepersonell her møter deg med forståelse og en ikke-dømmende holdning.

Alle som jobber ved Olafiaklinikken skal møte person​er med denne tilnærmingen uavhengig av hvem du er og hvem vi er.

Tilpasset individuell samtale ut i fra ditt ståsted er viktig. En person føler skam for å ha sex før ekteskap, en annen person føler skam over å ha 2-3 nye sexpartnere hver uke.

Vi kan bidra med kunnskap og informasjon slik at du ikke føler deg alene med dine spørsmål og at du får svar. Du skal ikke føle deg «dømt» for handlingene dine for alle er velkomne hos oss! 

Sist oppdatert 04.09.2023