Foto av bygget

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus, bygg 34 (AI-mind-poliklinikken)

Bygg 34 ligger bak bygg 31, og har samme avkjøring som til Øyeavdelingen. Bygget huser blant annet AI-mind-poliklinikken.

Foto av bygget
Foto av bygget

Slik finner du fram

Adresse

Kirkeveien 166
0450 Oslo