Legevakten

Klage på skadelegevakten eller psykiatrisk legevakt

Hvordan gå frem for å klage på behandling gitt ved skadelegevakten eller psykiatrisk legevakt.

Hvis det dreier seg om en klage, ber vi om at du kontakter oss skriftlig.

Klage på parkeringsgebyr rettes til parkeringsselskapet, ikke til legevakten.

Skadelegevakten

Henvendelser sendes til følgende adresse:

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål Sykehus
Ortopedisk klinikk
Seksjon for skadelegevakt
PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Telefon Oslo universitetssykehus sentralbord (ikke for medisinsk hjelp):

  • 91 50 27 70

Psykiatrisk legevakt

Henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes til følgende adresse:

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Psykiatrisk legevakt
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Henvendelser uten sensitive opplysninger sendes til:

  • post.psykiskhelse@ous-hf.no

Telefon for administrative henvendelser (ikke for medisinsk hjelp):

  • 23 02 33 00

Andre klagemuligheter

Hvis du har klaget og ikke er fornøyd med svaret, kan du innen tre uker sende saken til vurdering hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Du har også rett til å sende klager direkte til andre.

Allmennlegevakt

Sykdom, smerter, feber, oppkast, kvalme, diaré, forgiftning, generelle plager? Hvis fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente, ring allmennlegevakten: 116 117.

Legevakten på oslo.kommune.no
En vei med bygninger på siden
Sist oppdatert 06.10.2023