Foto av bygget

Gaustad sykehus

Gaustad sykehus, bygg 21

Foto av bygget
Foto av inngangen

Slik finner du fram

Adresse

Sognsvannsveien 21
0372 Oslo

Praktisk informasjon