Dikemark sykehusbygning i sola.

Dikemark i Asker

Dikemark sykehus

Dikemark sykehus er et psykiatrisk sykehus ved Dikemark i Asker. Sykehuset har i alle år vært eid og drevet av Oslo kommune, men er siden 2001 en avdeling av Ullevål sykehus og siden 2009 en del av Oslo universitetssykehus.

Dikemark sykehusbygning i sola.

Slik finner du fram

Adresse

Sykehusveien 18, Bygg 15 (Granli)
1384 Asker

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp.

Les mer på siden om pakkeforløp og koordinatorfunksjonen​.​

Praktisk informasjon

​Adre​​​sse

Bjørkelibygningen, Sykehusveien 4, 1385 Asker.

Åpningstider og kontak​​tinformasjon

Det er ikke faste åpningstider i museet, men du kan ringe sentralbordet på Dikemark og avtale tid for besøk.

Telefonnummer: 66 90 87 50 eller 66 90 84 20.

Se også museumsbrosjyren (PDF).

Kart over Dike​​mark sykehus

PDF av kart over Dikemark sykehus.