Illusrtasjonsfoto

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud som dekker hele pasientforløpet; utredning, behandling, veiledning og tilrettelegging av tiltak.

Kontakt oss
Sist oppdatert 23.05.2024