Rådgivning innen personvern for andre virksomheter

Vi tilbyr veiledning og rådgivning innen personvern i forskning og kvalitetssikring for alle foretakene i Helse Sør-Øst.

Vår funksjon er knyttet til veileding innen helseforskning, all forskning utenfor REKs mandat, kvalitetsstudier og opprettelse av interne kvalitetsregistre.

Alle skjemaer og maler er tilgjengelig i internettversjonen av OUS' eHåndbok.

Prosedyrer for personvern som gjelder OUS er også tilgjengelig og kan ha interesse for andre virksomheter.

Regionale dokumenter for Helse Sør-Øst tilgjengelige her.

Sist oppdatert 03.08.2022