Tematisk register for hjerneforskning basert på hjerneavbildning

Formålet ved registeret er å skaffe mer kunnskap om hjernesykdommer og forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling.

Kontaktinformasjon

Registrar Frode A. Tuvnes, PhD
Seksjon for FoU, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin
Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 95 84 98 26
Post: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Formålet ved registeret er å skaffe mer kunnskap om hjernesykdommer og forbedre diagnostikk og behandling. Dette kan vi oppnå ved å samle inn data fra hjernebilder sammen med informasjon fra journal på sykehuset og biologisk materiale i form av spyttprøver. Disse dataene kan senere brukes som kilde i forskningsprosjekter om hjernen og prosjekter som har som hensikt å forbedre helsetjenesten.

Tematisk register for hjerneforskning basert på hjerneavbildning tilhører Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) ved OUS som har det formelle ansvaret for registeret.

Daglig leder av registeret er overlege ved KRN, PhD Mona Beyer. Registeret driftes av Kjernefasiliteten neuroimaging og registrar PhD Frode A. Tuvnes, har ansvar for registrering av data.

Prosjektleder er overlege professor Ole A. Andreassen, NORMENT.
Ønsker du å komme i kontakt med registeret, se kontaktinformasjon.

Kilder som registeret benytter pr. 23.02.2017 er:
Folkeregisteret og radiologisk journalsystem RIS/PACS

Aktive forskningsstudier knyttet til registeret

MRI hjernestruktur og gener - sammenheng til hjernesykdom og kliniske karakteristika
Saksnr. REK: 2015/423
Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus
Prosjektleder: Ole A. Andreassen (o.a.andreassen@medisin.uio.no)

Sist oppdatert 24.02.2017