Vernetjenesten

Vernetjenesten har som hovedoppgave å påse at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

​Vernetjenesten legger vekt på at godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid, og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.

Verneombudet skal tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Kon​takt vernetjenesten

Line Blystad

Foretakshovedverneombud

lineb@ous-hf.no 22 11 82 38 og 95 90 69 37

Espen Vollan

Stedfortredende foretakshovedverneombud

espmad@ous-hf.no  22 11 82 34, 90 80 03 08 og 40 48 32 76

Per Oddvar Synnes

Prosjektverneombud 

peodsy@ous-hf.no ​ 95 29 62 93
Sist oppdatert 18.04.2024