Smerter

Sykdom eller behandling kan gjøre vondt, men det går an å dempe eller ta bort smerten. For at legene og sykepleierne skal kunne gi god smertelindring, er det viktig at du sier i fra med en gang hvis du har vondt, slik at vi raskt kan hjelpe.

Et nærbilde av en person


Vårt mål er at du skal oppleve minst mulig smerte og ubehag, og kunne gjøre så mye som mulig av det du vanligvis gjør. Det finnes mange forskjellige måter å gi smertestillende medisiner.

Medisiner

Smertestillende medisiner kan gis som svelgetablett, mikstur, stikkpille i endetarmen eller inn i blodet gjennom en venflon (plastikkrør i hånden) eller gjennom et CVK (plastikkrør som ligger i en sentral blodåre kalt vene). Vi bruker flere typer smertelindrende medisiner. Mange får paracetamol fordi dette virker godt i kombinasjon med andre smertestillende medisiner.

Smertestillende ved undersøkelse og behandling

Du kan få bedøvelseskrem (Emla) på huden før blodprøver, eller før vi legger inn venflon (plastikkrør som gjør det mulig å gi medisin rett i blodet). Kremen reduserer smerten ved selve stikket.

Ved noen undersøkelser eller behandlinger velger vi å gi narkose. Narkosestoffene kan enten gis inn i blodet gjennom en venflon eller ved å puste inn sovegass gjennom en maske. Hvis du vil kan en av foreldrene dine være til stede til du sovner.

Moderate til sterke smerter

Dersom du har moderate eller sterke smerter, vil den beste behandlingen være å gi morfinlignende stoffer (opioider). Vi vil alltid tilpasse dosen i forhold til våkenhet og pusteevne. Noen ganger kan det ta litt tid å finne den optimale dosen fordi behovet kan variere. Vi tilstreber å finne den laveste dosen opioider som gir tilstrekkelig smertelindring. Medisinen kan også gis med en smertepumpe der du selv doserer etter behov.

Mestring - fantasien hjelper også

Trygghet og god informasjon gjør at smerten ofte blir lettere å håndtere. Smerte kan også dempes ved å lede oppmerksomheten over til noe hyggelig. Mange opplever mindre smerte når de ser video/tv, hører på musikk, blir lest for, massert osv.

Bivirkninger

Morfinlignende medisiner kan føre til kvalme, kløe og svimmelhet og kan etter noen dager gi treg mage. Dette kan behandles.

Myter og fordommer om medisin

Noen foreldre ønsker ikke at ungdommen eller barnet skal få sterke smertestillende medisiner. Vi har hørt uttrykk som "vi bruker ikke smertestillende medisin i vår familie". Det er ofte redsel for at ungdommen/barnet skal bli avhengig.

Vår erfaring er at smertestillende behandling etter operasjon sjelden fører til avhengighet. Vi avpasser alltid behandlingen nøye etter alder, vekt og smertenivå og starter nedtrapping så raskt vi synes det er forsvarlig.

Smerteseksjon

Vi har egen Smerteseksjon på sykehuset med sykepleiere og leger som er eksperter på å behandle smerter. Sykepleierne eller legene på posten kan be om hjelp fra Smerteseksjonen dersom smertene er sterke.

Spørsmål?

Om du har noen spørsmål om smertelindring, kan du spørre sykepleier eller lege. Noter gjerne ned spørsmålene dine slik at du husker å spørre.​

Sist oppdatert 20.03.2017