Styret

Styret er øverste ledelse i Oslo universitetssykehus HF og forvalter virksomheten med overordnet ansvar for drift og utvikling.

Om styret ved OUS

Styret utfører sine oppgaver som et kollegium og skal sørge for at virksomheten fremmer Oslo universitetssykehus sitt formål og ivareta de interesser som tjener foretaket best.

Styret i Oslo universitetssykehus har inntil elleve medlemmer, inntil syv valgt av eier og fire valgt av de ansatte. Se lenger ned på siden for bilder av styremedlemmene.

Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

Styreleder

Anne Kari Lande Hasle

Anne Kari Lande Hasle

Nestleder

  • Tore Eriksen
  • Anne Marit Wang Førland
  • Therese Heggedal
  • Else-Marie Løberg
  • Else Lise Skjæret-Larsen
  • Svein Stølen
  • Morten Thorkildsen
  • Svein Erik Urstrømmen
  • Sigrun Vågeng

Jørgen Jansen.

Kontakt

Har du spørsmål til styret, send oss en e-post.

Kommende styremøter

Relatert styreinformasjon

Sist oppdatert 28.06.2023