Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter ved Oslo universitetssykehus.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Interne notater legges ikke ut på offentlig journal, men vurderes sammen med evt innsynsbegjæring på andre dokumenter.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

Når det bes om å få om innsyn i dokumenter, oppgi sak- og dokumentnummer som man finner tilknyttet det enkelte dokument. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

 

Forespørsel om innsyn i egen pasientjournal gjøres via Helsenorge.

Innsyn i egen pasientjournal 

2024

2023

Sist oppdatert 12.06.2024