BE-SAFE - Benzodiazepine Awareness Day

Vil redusere bruk av sovemedisiner hos eldre

11. juli markeres «Benzodiazepine Awareness Day» i hele verden. Denne markeringen skal øke bevisstheten om de uheldige sidene ved bruk av sovemedisiner hos eldre.

Publisert 11.07.2023
Piller som ligger i hender

Foto: Shutterstock

​Geriatrisk avdeling ved OUS deltar i BE-SAFE, et EU-finansiert forskningsprosjekt. Prosjektet skal fremskaffe kunnskap for å redusere bruken av sovemedisiner, og med dette forbedre sikkerheten og kvaliteten på pasientbehandlingen. Prosjektet omfatter leger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende.

Hvorfor benzodiazepiner?

Benzodiazepiner brukes blant annet for å behandle angst og søvnproblemer. Selv om disse medisinene kan lindre søvnproblemer på kort sikt, er langtidsbruk risikabelt. Mange studier viser økt risiko for avhengighet, fall og kognitiv svikt hos eldre som bruker slike medisiner gjennom lang tid.

Likevel bruker mange eldre benzodiazepiner mot søvnproblemer hver dag. De første resultatene fra BE-SAFE er basert på en grundig gjennomgang av eksisterende litteratur, samt en spørreundersøkelse blant pasienter og helsepersonell. Resultatene tyder på at pasienter og helsepersonell trenger hjelp med å redusere bruken av benzodiazepiner. Forskerne vil publisere nøkkelfunn i løpet av de kommende månedene. 

- Å trappe ned og slutte med benzodiazepiner er en kompleks prosess som krever en flersidet tilnærming. Prosjektet vårt vil gi både helsepersonell og pasienter nødvendige verktøy for å redusere, og forhåpentligvis slutte med sovemedisiner. Ved å øke bevisstheten og fremme samarbeidet mellom alle som er involvert, kan vi forbedre livskvaliteten til eldre, sier overlege og forsker Enrico Callegari, en anerkjent ekspert tilknyttet BE-SAFE-prosjektet. 

Som en del av «Benzodiazepine Awareness Day» henvender forskerne i BE-SAFE-prosjektet seg til helsepersonell, beslutningstakere i helsevesenet og publikum. Gjennom økt engasjement og åpen dialog vil vi fremme kunnskap, bevissthet, og tryggere og mer pasientsentrert behandling. Dermed kan søvnproblemer blant eldre bli behandlet bedre.