Studie om langtidsplager etter Covid

Forskningsprosjektet PANORAMIC vil undersøke om legemiddelet Paxlovid kan forebygge langtidsplager etter covid-infeksjon. - Hjelp oss gjerne med rekruttering av studiedeltagere, sier Marius Trøseid, overlege og professor ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS.

Publisert 24.01.2024

PANORAMIC-studien skal se på om behandling av akutt covid med det virus-hemmende middelet Paxlovid kan forhindre utviklingen av langtidsplager, også kalt long-covid. Paxlovid er allerede godkjent og i bruk i Norge til behandling hos pasienter med alvorlig underliggende sykdom. Nå ønsker vi å undersøke om en annen pasientgruppe kan ha nytte av den antivirale behandlingen og om behandlingen kan redusere ettervirkninger. 

Rekruttering er alltid utfordrende i en studie og sannsynligvis spesielt utfordrende i denne hvor vi rekruttere svært mange. 

Slik gjennomføres studien

Studien inkluderer personer i alderen 18 – 65 år som har symptomer på akutt COVID-19-infeksjon av under 5 døgns varighet og som ikke har alvorlig underliggende sykdom. Studien innebærer at pasientene enten får Paxlovid eller placebo-tablettene i fem dager. I PANORAMIC-studien skal pasienter med akutt covid-infeksjon følges i opptil to år.

PANORAMIC Norway-studien og er finansiert av midler fra Klinisk Behandlingsforskning. Studien er godkjent av Regional Etisk Komite (REK) og av Statens Legemiddelverk (SLV). 

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) er et legemiddel som hemmer formeringen av Covid-virus-partikler i kroppen. 
For mer informasjon om studien, gå til: https://panoramic.w.uib.no/ .

Studietelefon er åpen 09-17 hverdager, du kan også sende tekstmelding hvis du har spørsmål: 48 240 265.

Se mer her: Senfølger etter covid-19 - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)