Samarbeid om kunstig intelligens

OUS er med på en pilot for å endre kreftbehandling med kunstig intelligens

AstraZeneca har startet en pilot på et postdoc-program sammen med Karolinska Institutet og Oslo universitetssykehus. Et banebrytende nordisk samarbeid er offisielt i gang.

Mette H. Akerø
Publisert 12.02.2024
Sist oppdatert 18.03.2024
En person som arbeider på en datamaskin

Foto: Shutterstock

Vår kjente kreftforsker, Åslaug Helland, ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), er vår deltagende forsker inn i samarbeidet.

Kjetil Tasken fra Kreftklinikken, OUS, har også vært involvert i å sette opp samarbeidet fra OUS sin side, i tillegg til Benedikte Akre i AstraZenica.

- Vi er utrolig stolte av å skape dette postoc-programmet sammen med Karolinska Institutet og Oslo universitetssykehus, sier Benedikte Akre, medisinsk direktør i AstraZenica.

- Dette initiativet vil være en unik mulighet og karriereutvikling for postdoc`ene, med mulighet til å jobbe med et nettverk av experter fra OUS, Karolinska Institutet og AstraZeneca, forklarer Akre. 

- Vår samlet mål er å bidra til innovasjon, og dele kunnskap og kompetanse som kan komme pasientene til gode.

En kvinne med briller

Foto: Per Marius Didriksen

Åslaug Helland.

Forbedre lunge- og kreftomsorgen

De to nye postdoktorene skal jobbe med kunstig intelligens på helsedata. En vil bli ansatt i Oslo universitetssykehus og en på Karolinska Institutet.

Veilederne er Åslaug Helland ved OUS sammen med Johan Hartman og Mattias Rantailainen fra Karolinska Institutet.

Målet er å forbedre lunge- og brystkreftomsorgen gjennom AI-drevet presisjonsdiagnostikk.

De nyansatte postdoktorene vil ha mentorer i AstraZenica i tillegg til sine veiledere i Karolinska Institutet og Oslo universitetssykehus.

- Dette er et spennende prosjekt, og vi har store forventninger til hva som kan komme ut av dette, sier Åslaug Helland. 

- Vi hadde mange svært gode søkere til stillingene, og har ansatt svært gode postdoktorer, og målet er å forbedre prognosen til pasientene våre.

Offentlig-privat samarbeid

De to prosjektene ved Karolinska Institutet og OUS, kan lære av hverandre og kontinuerlig forbedre seg.

Dette partnerskapet er et banebrytende eksempel på offentlig-privat samarbeid over hele Norden, designet for å stimulere til innovasjon og styrke forskere i tidlig karriere.

- Det handler om å transformere forskning til kliniske anvendelser i den virkelige verden, direkte til fordel for pasientbehandlingen, sier Åslaug Helland og avslutter: 

- Prosjektene vil synliggjøre hva man kan få til i offentlig-privat samarbeid, og vi gleder oss over dette samarbeidet!